گرامر ۹

۴۹                                                                   Term Four

Question words with prepositions

کلمات سوالی همراه با حرف اضافه

وقتی که کلمات سوالی با حروف اضافه همراه باشند معمول این است که حرف اضافه را بجای اینکه در اول جمله قرار دهیم به آخر جمله ببریم.

Secretary :What do you want to see the headmasterfor?

رئیس مدرسه را برای چه چیزی(چه کاری) می خواهید ببینید؟

 

در حقیقت جمله اینطور بوده است:

For what do you want to see the headmaster?

اما برای اینکه What  حالت طبیعی و سوالی به جمله بدهد for از آن جدا شده  و به آخر جمله برده شده است.اینگونه  کاربرد طبیعی گفتار و نوشتار انگلیسی امروز است.مثال دیگر:

What is the box made of? جعبه از چه ساخته شده است؟

What would you like your Chelow-kabab with?چلوکبابتان  را با چه چیز دوست دارید؟(مثلاً با دوغ ، پیاز ، گوجه یا سالاد)

What are you interested in?به چه چیز علاقمندید؟

What is she fond of? به چه چیز علاقه دارد؟

What are you talking about? در باره چی صحبت می کنید؟

What are you looking for? دنبال چه می گردید؟

What are you looking at? به چی نگاه میکنید؟

Where …………….?

Where is your teacher from? استاد شما اهل کجاست؟

Taxi driver to passenger: Where are you going to? کجا میروید؟

معمولاً راننده تاکسی وقتیکه می خواهد مقصد مسافر را جویا شود بطور خلاصه تر می پرسد:Where to ?          

 

Who …………………?

Who have you borrowed the camera from? دوربین را از چه کسی امانت گرفته اید؟

Who are you writing to? به چه کسی دارید نامه می نویسید؟

Who are you waiting for? منتظر چه کسی هستید؟

 

۴۹                                                                     Term Four

EXERCISE I

این جمله ها را به انگلیسی برگردانید :

۱-از کجا می آئید و به کجا می روید؟

———————————————————— .

۲-آنها خیلی زیاد علاقمند به یادگرفتن انگلیسی هستند.

————————————————————

۳-امیدوارم از دست من عصبانی نباشید.

———————————————————— .

۴- امشب با کی به سینما می روید؟

———————————————————— .

۵-لیوان ها پر از چه چیز هستند؟

———————————————————— .

جای خالی را با یک کلمه سوالی یا حرف اضافه پر کنید:

۱-Who is she speaking …………………?

۲- ……………..is the composition about ?

۳- Look at that man! ………….is he from?

۴- …………is this letter from?

۵-What is this wall made ……….……….?

۶-What is she asking……………….…….?

۷-What are you angry ……….…………..?

۸-Who are you angry ………….…………?

۹-Where are the cattle raised ……………..?

۱۰-Who was that book written …..………?