معرفی سیستم آموزشی

سیستم آموزشی موسسه ملی زبان شامل یک دوره جامع ۱۲ ترمی است.

NIEL's-Educational-system

دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان بعد از دو ترم بسیار مقدماتی Basic و Pre-One وارد سیستم ۱۲ ترمی موسسه می شوند.در پایان ترم ۴ گواهینامه مقدماتی و در پایان ترم ۸ گواهینامهمیانه Intermediate و در پایان ترم ۱۲ گواهینامه  Advanced  دریافت می کنند.

دارنده گواهینامه Intermediate  هر گونه آزمون مدارس یا دانشگاه را به آسانی می گذراند و در امتحان کنکور نیز در صد بالایی کسب می کند.

ما معتقدیم بسیاری از فارغ التحصیلان رشته زبان دانشگاهها قادر به گذراندن امتحان پیشرفته یا ترم ۱۲ ما نیستند.  

خردسالان ابتدا دوره ده جلدی کتابهای Concord که توسط بنیانگذار موسسه تالیف شده می گذرانندو از همان ابتدا با خواندن ، نوشتن ، ساختار و مکالمه آشنا می شوند و بعد وارد دوره سیستم جامع ۱۲ ترمی موسسه می

 زبان آموزان در سیستم مادر هر فصل یک ترم و در هر سال ۴ ترم می گذرانند .

این ۱۲ ترم  به سه دوره مقدماتی Elementary ، میانه  Intermediate و پیشرفته  Advanced  تقسیم می شوند.

دوره ده جلدی کتابهای Concord  خردسالان را برای ورود به دوره جامع ۱۲ ترمی آماده می کند.

در پایان هر دوره(کودکان،مقدماتی ،میانه و پیشرفته ) به زبان آموزان مدرک مخصوص آن دوره اهدا می شود.

در پایان ترم ۱۲ به زبان آموزان موفق دیپلم موسسه اهدا می گردد. 

در سیستم جامع موسسه تمام مهارت های زبانی تدریس می شود از جمله به ساختار ها نیز توجه مخصوص می شود .

  بدون اغراق باید گفت که دیپلم موسسه ملی زبان با مدارک کارشناسی دانشگاههای معتبر داخل برابری می کند.در زیر نمودار سطوح مختلف آموزش زبان را در موسسه ما نشان میدهد.

NIEL's-Educational-system