قابل توجه زبان آموزان شعبه نارمک

با توجه به شرایط موجود ، کلاسهای موسسه تا پایان سال ۱۳۹۸ تعطیل است. تاریخ شروع مجدد کلاسها در سال ۱۳۹۹ در همین صفحه به اطلاع می رسد.

با شروع کلاسها،تقویم آموزشی جدید که جبران کننده این تعطیلات ناخواسته است به اطلاع همه زبان آموزان خواهد رسید .