طول و مدت هر ترم

سیستم جامع موسسه ملی زبان بعد از دو ترم  Basic   و  Pre-One که پایه محسوب می شوند، شامل ۱۲ ترم است.

طول هر ترم ده هفته  است و هر هفته دو جلسه برگزار میشود.

زبان آموز در هر جلسه ۷۵ دقیقه کامل آموزش می بیند.

زبان آموز در هر فصل یک ترم و در هر سال  ۴ ترم  می گذراند:

۱-  ترم بهار

۲-   ” تابستان

۳-  ”  پاییز

۴-   ” زمستان

معمولاً در هفته اول هر فصل ترم جدید شروع می شود.

(به استثناء ترم بهار که هفته اول اسفند شروع می شود)

 

 هر هفته دارای ۲ جلسه و طول هر جلسه ۷۵ دقیقه است.

 کلاسها در سه گروه تشکیل می شوند:

زبان آموزانی که شنبه  انتخاب می کنند تکرار آن  چهار شنبه است.
زبان آموزانی که یکشنبه انتخاب می کنند تکرار آن  سه شنبه است.
زبان آموزانی ک دوشنبه انتخاب می کنند تکرار آن  پنجشنبه است.
 

ساعات کلاس ها:

به دلیل اینکه اکثریت قریب به اتفاق زبان آموزان قادر نیستند صبح ها در کلاس شرکت کنند ، کلاسها بعد از ظهر ها برگزارمی شود.

ساعات کلاسهای عصر:  ۳ تا ۴:۱۵  ،   ۴:۳۰ تا  ۵:۴۵  ،    ۶  تا ۷:۱۵

 ساعت دقیق کلاس بعد از امتحان تعیین سطح مشخص می شود زیرا برای بعضی ترم ها ساعات متعدد وجود دارد ولی ممکن است یک ترم فقط در یک ساعت منحصر به فرد تشکیل شود و انتخاب بین دو یا چند گزینه وجود نداشته باشد.

حضور منظم زبان آموز در کلاس لازم است و کلاس مکاتبه ای یا از راه دور موجود نمی باشد.

زبان آموز با حضور منظم درکلاس و تمرین مطالب آموزشی در منزل در اواخر هر فصل در امتحان متمرکز موسسه شرکت می کند و با کسب نمره حد نصاب قبول می شود . زبان آموز کمتر  با یک هفته استراحت  دوباره ترم جدید را شروع می کند.

 موسسه ملی زبان کتاب های آموزشی مخصوص و منحصر بفرد خود را دارد . این کتابها توسط آقای دکتر حرّی بنیانگذار موسسه به رشته تحریر در آمده است و از ویژگی های آموزشی و فنی  و تجربه بالای آموزشی برخوردار است.

برای زبان آموزان دبستانی دور کتابهای Concord و برای دوره دبیرستان و دانشگاه دوره کتابهای International توسط موسسه به رشته تحریر درآمده است.

concord 1 copy concord 2 copy concord 3 copy concord 4 copy International 1 cover International 2 GPEG INT_3 int 4 int  5 int 6 int 7 int 8