دوره مخصوص کودکان(Concord)

دوره(Concord)

این دوره شامل ۱۰ ترم و مخصوص خردسالان است.خردسالان پس از گذراندن سال دوم دبستان میتوانند برای این دوره ثبت نام کنند. با پایان دوره Concord  خردسالان وارد سیستم جامع ۱۲ ترمی موسسه می شوند.جملات و موضوعات کتابهای Concord برای ایجاد شوق و ذوق در خردسالان تهیه و بگونه ای تالیف شده اند که زبان آموزان به یادگیری راغب می شوند.

موسسه ملی زبان اطمینان دارد که در سطح کشور عزیزمان ایران کتابی به تکنیک و زیبایی کتابهای Concord دوره کودکان  که در موسسه ملی زبان تدریس می شود و مخصوص خردسالان ایرانی  برشته تحریر در آمده ، وجود ندارد . 

all IMG_9064 IMG_6661 IMG_6704 IMG_6317 IMG_6358 IMG_6359