دوره ده جلدی International برای تمامی مقاطع

دانش آموزان دبیرستانها ، دانشجویان دانشگاهها و مشاغل آزاد در کلاسهای بزرگسالان  موسسه ثبت نام می شوند . در این کلاسها مجموعه ۱۰ جلدی کتاب های International  تالیف اقای دکتر حرّی بنیانگذار موسسه ملی زبان تدریس می شود.طراحی کتابها بگونه ای است که زبان آموزان در تمامی مهارت های زبانی پیشرفت نموده و برای آزمون هایی مانند کنکور و تافل آماده می شوند.زبان آموزان در پایان این دوره دیپلم موسسه ملی زبان را دریافت می کنند و از دانش خوب لغوی و معلومات قابل توجه ساختاری و مهارت مکالمه نیز برخوردار هستند.از کسانی که معلومات قبلی دارند امتحان تعیین سطح بعمل می آید و با مشخص شدن میزان معلومات آنها در ترم های موسسه پذیرفته می شوند.ممکن است معلومات متقاضی معادل ترم Six موسسه باشد . در اینصورت با پذیرفته شدن در ترم Seven تنها شش ترم به ادامه یادگیری نیاز دارند.

International 1 cover International 2 GPEG Publication1 Intermediate Certificate Elementary certificate Advanced certificates