چکیده گرامر سه سال اول دبیرستان Download

این مختصری از اهم نکات گرامری کتاب های  هفتم و هشتم و نهم است که بعض مفاهیم پایه را آموزش می دهد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود