ثبت نام زبان آموزان گذشته

داوطلبانی که در گذشته زبان آموز موسسه  ملّی زبان بوده اند و بهر علت از ادامه تحصیل باز مانده اند  می توانند با در دست داشتن آخرین کارت تحصیلی  به دفتر موسسه مراجعه و برای ترم آینده ثبت نام کنند.

۱-چنانچه فاصله تحصیلی آنها بیش از سه ترم نباشد بدون امتحان تعیین سطح و با احتساب ترم های گذشته ثبت نام می کنند.

۲- چنانچه فاصله تحصیلی آنها بیش از سه ترم است باید مجدداً امتحان تعیین سطح بدهند و بعد از امتحان تعیین سطح ترم آنها مشخص می شود. برای اطلاعات بیشتر و اگاهی از روز امتحان تعیین سطح با موسسه تماس بگیرید.

آدرس جدید موسسه مرکز:

خیابان انقلاب ، مقابل پارک دانشجو کوچه شهید بالاور ، شماره ۶

تلفن ۶۶۴۹۹۲۷۱-۶۶۴۰۴۹۷۲

شعبه نارمک : ۷۷۴۵۶۰۰۲-۷۷۴۵۴۲۵۰