برای ثبت نام ترم بهار ۹۹ با شمارههای ۷۷۴۵۴۲۵۰ و ۷۷۴۵۶۰۰۲تماس بگیرید.

موسسه ملی زبان در هر سال ۴ ترم برگزار میکند:

بهار، تابستان، پاییز و زمستان

ترم بهار هفته اول اسفند شروع می شود تا امتحانات موسسه با امتحانات آخر سال مدارس  و دانشگاهها همزمان نباشند و زبان آموزان با خیال آسوده به امتحانات مدارس خود بیندیشند.

ترم تابستان هفته اول تیر ماه شروع می شود .

ترم پاییز هفته اول مهر ماه شروع می شود.

ترم زمستان هفته آخر آذر شروع می شود.

برای ثبت نام  هر ترم باید حداقل یکماه زودتر به دفتر موسسه مراجعه و برای ترم بعد رزرو  نمائید و قبض امتحان تعیین سطح دریافت کنید.

بعد از امتحان تعیین سطح ، در ترمی که مناسب معلومات شماست ثبت نام می شوید و روز و ساعت شروع کلاس به شما اعلام می شود.

کلاسها در سه گروه مختلف تشکیل می شود.مثلاً کسانی که شنبه انتخاب میکنند جلسه تکرار آن چهار شنبه است.

طول ترم دو ماه و هر هفته دو جلسه کلاس برگزار می شود.

در موسسه ملی زبان دوره ۱۲ جلدی کتابهای  International  که تالیف بنیانگذار موسسه دکتر عباس حرّی است تدریس می شوند.

کتابهای موسسه بگونهای طراحی و تالیف گردیده که ذوق و انگیزه زبان آموزی را در زبان آموزان تقویت کرده و تمامی مهارت های زبانی از جمله ساختار ، درک مطلب ، خواندن و نوشتن را  به آنها می آموزد.

در پایان هر ترم امتحان متمرکز برگزار می شود و زبان آموزانی که حد نصاب لازم را کسب کنند  به ترم بالاتر می روند.

در پایان دوره مقدماتی به زبان آموزان گواهینامه Elementary ، در پایان دوره میانه گواهینامه Intermediate و در پایان ترم ۱۲ به زبان آموزان گواهینامه پیشرفته یا Advanced اهداء می شود.

تلفن های شعبه سر سبز : ۷۷۴۵۴۲۵۰ ۷۷۴۵۶۰۰۲