گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس موسسه

پنجاهمین سال تاسیس موسسه ملّی زبان در آبان ماه ۱۳۹۰ طی مراسمی خاص و با شکوه در هتل استقلال تهران بر گزار شد . این مراسم مورد استقبال جراید معتبر کشور قرار گرفت و روزنامه اطلاعات صفحات ویژه ای را به این جشن اختصاص داد.بسیاری از بزرگان قلم و اندیشه در این مراسم سخنرانی کردند که از آن جمله می نوان به سخنرانی آقای دکتر محسنی آقای حجتی کرمانی ّ دکتر شهبا  و دکتر پاسارگادی نام برد.همچنین  دو جلد کتاب در معرفی خدمات آموزشی موسسه در نیم قرن تاسیس موسسه منتشر گردید و به حاضران نیز اهدا گردید:

IMG_6541 IMG_6557 IMG_6567 IMG_6583 IMG_6584 IMG_6605 IMG_6604 IMG_6588 IMG_6606 IMG_6622 IMG_6623 IMG_6636 IMG_6631 IMG_6630 IMG_6637 IMG_6647 IMG_6654 IMG_6704 IMG_6680 IMG_6661 IMG_6749

 

Still1129_00021

Still1129_00115

۱- یادگار

۲-سرگذشت یک مکتب   A Tale of a School

این کتابها را می توانید دانلود کنید.