زبان آموزان عزیز: با توجه به شرایط موجود،کلاسها تا پایان سال ۱۳۹۸ تعطیل می باشد. تاریخ شروع کلاسها به اطلاع خواهد رسید.