بایگانی برای اسفند, ۱۳۹۶

ترجمه یعنی تقریب سازی( دکتر عباس حرّی)

دو ماهنامه “چهره های ماندگار”  عکس روی جلد آخرین شماره خود را در سال ۹۶ به بنیانگذار موسسه ملی زبان ( دکتر عباس حرّی) اختصاص داده است.در این شماره ،… ادامه مطلب »