نمونه انشاء یک زبان آموز ترم ۱۲ موسسه ملی زبان

Advanced certificates IMG_6377 IMG_6358 IMG_6294 logo

بمنظور آشنایی داوطلبان یادگیری زبان انگلیسی در موسسه ملی زبان وآگاهی از میزان یادگیری در این موسسه نمونه انشاء یکی از دانش آموزان موسسه در گذشته در زیر می آید.همانطور که ملاحظه می فرمائید یک فارغ التحصیل موسسه  معمولاً می تواند متون رسمی و ادبی زبان انگلیسی را درک کند و قادر است  متنی صحیح و قابل قبول را بنگارد. از مهارت های دیگر  آموزش زبان مانند مکالمه و  Listening نیز به اندازه کافی بهره مند می باشد.

نمونه Composition زبان آموزان ممتاز پایان ترم دوازدهم (گواهی نامه Advanced)
Sanam Pirayesh

 

Tehran Traffic

I have not been to a foreign country yet; but through reading and movies I can say that Tehran traffic is among the worst in the world.  To make things more painful, thousands of smoking motor – cycle open their bellies into the air.  Not only that, they run every where and observe no rules. There is no official data, but one can say that motor – cyclists are the cause of many traffic accidents in our city. The traffic problem in this jungle of 10 million has reached a level that slows our daily activities. Unless the responsible authorities do something to solve the problem, Tehranis will have to spend half of their productive time waiting for public transportation.