نسخه جدید وب سایت موسسه ملی زبان راه اندازی شد

آدرس و شماره تلفن جدید شعبه مرکز:

خیابان انقلاب ، چهار راه ولیعصر ، مقابل پارک دانشجو، کوچه شهید بالاور ] شماره ۶

تلفن : ۶۶۴۰۴۹۶۲ – ۶۶۴۹۹۲۷۱