مژده به فارغ التحصیلان موسسه ملی زبان : انجمن زبان آموختگان موسسه ملی زبان عضو می پذیرد.

فارغ التحصیلان دوره پیشرفته موسسه ملی زبان که مدرک پیشرفته موسسه را دریافت نموده اند ،

می توانند عضو ” انجمن زبان آموختگان موسسه” شوند .برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر موسسه مرکز تماس بگیرید.

تلفن :۶۶۴۰۴۹۷۲