از آثار بنیانگذار موسسه ( Shakespeare In Iran)

 Shakespeare In Iran

“شکسپیر در ایران”یکی دیگر از آثار آقای دکتر حرّی است . این کتاب در حقیقت عنوان رساله دکتری آقای  عباس حرّی بنیانگذار موسسه در دانشگاه  Middlesex University لندن است . دراین رساله دکتر حرّی علاوه بر توصیف منزلت شکسپیر در جهان،سه ترجمه هملت را با جزئیات تحلیل می کند و نظرات خود را در مورد یک ترجمه چهارم از کتاب هملت  به زبان فارسی بیان می دارد. نظر بسیاری از صاحبان قلم این است  که کتاب Shakespeare In Iran در خور استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای ایران می باشد.

 این کتاب در قطع وزیری و با چاپ نفیس در اختیار علاقمندان می باشد.

JELD ROO copy

 

تالیفات اصلی آقای دکتر حرّی:

دکتر حرّی بنیانگذار موسسه ملی زبان ابتدا به تربیت دبیر زبان در دانشگاه تربیت معلم اشتغال داشت.با تاسیس موسسه و برای اداره بهتر امور موسسه، از دانشگاه تربیت معلم استعفاء نمود و تمام تلاش خود را وقف ارتقاء سطح آموزش زبان در موسسه نمود.

با ادامه کار موسسه ، کمبود کتاب مناسب آموزش زبان که با فرهنگ مردم ایران همخوانی داشته باشد احساس گردید و ایشان تصمیم گرفتند کتاب هایی مناسب در این زمینه تالیف کنند.

حاصل زحمات ایشان تالیف دوره ۱۰ جلدی Concord برای کودکان ، دوره ۱۲ جلدی کتابهای International برای دانش آموزان و دانش جویان و دوره ۶ جلدی کتابهای Language بعنوان مکمل  کتابهای دوره دبیرستان می باشد که توسط موسسه منتشر شده و در اختیار زبان آموزان قرار داده شده است.

IMG_6541

 

 

 

Cover Final