سیستم آموزشی موسسه ملی زبان

برنامه آموزشی موسسه ملّی زبان شامل یک دور جامع ۱۲ ترمی می باشد. هرزبان آموز در هر سال ۴ ترم (بهار،تابستان،پاییز،زمستان)  زبان انگلیسی می آموزد و پس از موفقیت در آزمون پایانی هر ترم به کلاس بالاتر می رود.

طول هرترم :

طول هر ترم ۱۰ هفته و هر هفته دارای ۲ جلسه و طول هر جلسه ۷۵ دقیقه است.

روزها و ساعات کلاسها
ساعات کلاسهای عصر:  ۳ تا ۴:۱۵  ،   ۴:۳۰ تا  ۵:۴۵  ،    ۶  تا ۷:۱۵

خردسالانی که مایل به یادگیری زبان هستند وارد کلاسهایی بنام Concord می شوند که شامل ۱۰ ترم است و سپس وارد سیستم ۱۲ ترمی موسسه می شوند  که در پایان ترم دوازده (Twelve) به آنها دیپلم موسسه اهداء می شود.زبان آموزی که ترم Eight  موسسه را با موفقیت می گذراند از نظر معلومات ساختاری زبان می تواند با  فارغ التحصیلان رشته زبان دانشگاهها رقابت کند.

بزرگسالان بعد از ترم  BASIC (پایه)وارد سیستم  ۱۲ ترمی می شوند.

  سیستم ۱۲ ترمی موسسه  به ۳ دوره چهار ترمی تقسیم می شود. دوره اول Elementary (مقدماتی) دوره دوم Intermediate (میانه) و دوره سوم Advanced (پیشرفته) است. در پایان هر دوره به زبان آموزانی که در آزمون مربوط موفق بشوند گواهی نامه آن دوره داده می شود. برای اینکه معلومات زبان آموز در پایان هر دوره برای کسانیکه به تازگی وارد موسسه می شوند تا اندازه ای مشخص شود نمونه انشاء هر یک از سه دوره مذکور را که به وسیله شاگردان رتبه اول این دوره ها نگارش یافته در صفحات بعد مشاهده خواهید کرد.

تعیین ترم داوطلبان جدید

داوطلبانی که بخواهند از پایه شروع کنند احتیاج به آزمون تعیین سطح ندارند، اما اگر بخواهند برابر معلومات قبلی خود به تحصیل بپردازند از آنان آزمون تعیین سطح به عمل می آید و بعد از مشخص شدن میزان معلومات آنها در یکی از ترم های موسسه پذیرفته شده و زبان آموزی را شروع می کنند.

در موسسه ملی زبان تاکید فقط بر روی مکالمه تنها یا گرامر محض نیست بلکه تمامی مهارت های زبانی شامل Reading ، Writing،Listenning و بالاخص ساختار  مورد توجه  می باشد و زبان آموز در تمام مهارت های زبانی آموزش می بیند بنحوی که بعد از اتمام دوره های موسسه ملی زبان، خود بتواند به یادگیری ادامه دهد. 

 برای رده های مختلف سنی کتاب مخصوص با توجه به سن زبان آموز توسط موسسه تهیه شده و با آخرین تکنیک های تجربه شده آموزشی  منطبق است .